בית>מטריות>מטריות קומפקטיות

מטריות קומפקטיות קטנות קלות ונכנסות לכל תיק כולל תיק ערב והכי חשוב עדיין חזקות לשנים רבות