Home » מטריות » מטריות גדולות

מטריות גדולות

מטריות גדולות בעל קוטר חופה גדול מהרגיל וחזקות גם בסופות או במזג אוויר סוער, מטריות גדולות וחזקות במיוחד זה קנירפס